تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق ورامين
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  35021

 

نام منطقه: منطقه برق ورامین

تلفن منطقه: 36249762- 36244595

تلفن خدمات مشترکین: 36270135

 مدیر منطقه: مسلم حاجی مزدرانی 

شماره تماس: 36249760

فاکس: 36244597

آدرس: ورامین، خیابان شهید بهشتی، مقابل استخر کوثر، منطقه برق ورامین