تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق پاكدشت - شریف آباد
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  35021

نام منطقه: منطقه برق پاکدشت شریف آباد

تلفن منطقه: 36029013

مدیر منطقه: حمید رضا نادری

شماره های تماس: 36020888

فاکس: 36025300

آدرس: خیابان خاوران، پاکدشت، کیلومتر20، جنب جهاد کشاورزی، منطقه برق پاکدشت