تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق لواسان - رودبار قصران

 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  26512817-26514545

 

نام منطقه: منطقه برق لواسان- رودبار قصران

تلفن منطقه: 26502337- 26502338-26504400

سرپرست اداره رودبار قصران: حسین سیاه پوش

شماره های تماس: 26502337- داخلی 6

فاکس: 26502337 داخلی 7

آدرس: لواسان، رودبارقصران، فشم، بلوار امام خمینی، روبه روی اداره ثبت اسناد