تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق ري - شهرری
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  3512

 

نام منطقه: منطقه برق ری- شهرری

تلفن منطقه: 33743017- 33746744

تلفن معاون خدمات مشترکین: 33743019

مدیر منطقه: داود رحیمی

شماره تماس: 33746748

فاکس: 33743093

آدرس: خ فدائیان اسلام – پل سیمان – ایستگاه منگل – منطقه برق شهرری