تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق پردیس
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  7314

نام منطقه: منطقه برق پردیس

تلفن منطقه: 76286988

تلفن دفتر بومهن و روشنایی معابر 76227194

وصول مطالبات و قطعی به علت بدهی 76286982

اعلام کارکرد کنتور و ثبت شماره موبایل 76286981

پیگیری نصب کنتور76286983

کارشناس قرارداد و تغییر تعرفه 76286984

برق غیر مجاز و بازرسی 76286985

مدیر منطقه: علیرضا احمدوند

شماره تماس: 76286988

فاکس: 76286987

آدرس: پردیس - فاز 1 - میدان عدالت - انتهای خیابان فروردین جنوبی