تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

صفحه اصلی>>منطقه برق پردیس
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  7314

 

نام منطقه: منطقه برق پردیس

تلفن منطقه: 76286989

تلفن معاون خدمات مشترکین: 76286989

مدیر منطقه: علیرضا احمدوند

شماره تماس: 76286988

فاکس: 76286987

آدرس: پردیس - فاز 1 - میدان عدالت - انتهای خیابان فروردین جنوبی