تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق پاكدشت
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  35021

 

نام منطقه: منطقه برق پاکدشت

تلفن منطقه: 36029013

تلفن خدمات مشترکین: 36018003

مدیر منطقه: محمدرضا نادری

شماره  تماس: 36020888

فاکس: 36025300

آدرس: خیابان خاوران، پاکدشت، کیلومتر 20، جنب جهاد کشاورزی، منطقه برق پاکدشت