تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق لواسان - میگون
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  26512817-26514545

 

نام منطقه: منطقه برق لواسان- میگون

تلفن منطقه: 26544400- 26542076

مدیر منطقه: محمود شریعتی

شماره تماس: 26542377

فاکس: 26542077

آدرس: لواسان، سه راه کندر، منطقه برق لواسانات