تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق ملارد
شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  63421

 

نام منطقه: منطقه برق ملارد

تلفن منطقه: 65162009

تلفن معاون خدمات مشترکین: 65162006

مدیر منطقه: محمد رضا لشگری  

شماره تماس: 65162003

فاکس: 65162005

آدرس: ملارد، جاده ملارد، بلوار رسول اکرم، پایین تر از سه راه اندیشه، روبه روی رستوران کسری، جنب نهضت سواد آموزی