تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق لواسان
شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  3512

 

نام منطقه: منطقه برق لواسان

 تلفن منطقه:  26567353 - 26544400- 26543851

تلفن خدمات مشترکین: 26551999

مدیر منطقه: محمود شریعتی

شماره تماس: 26542377

فاکس: 26542077

آدرس: لواسان، بلوار امام خميني، خ خدادادي، خ گندم، جنب اداره گاز لواسان، پلاك34، منطقه برق لواسانات