تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق گلستان
شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  51068

 

نام منطقه: منطقه برق گلستان

تلفن منطقه: 56322830-56381930

تلفن معاون خدمات مشترکین: 56333838

مدیر منطقه: علی صادقی

شماره تماس: 56322708

فاکس: 56747452

آدرس: جاده ساوه بعد از اسلامشهر شهرک گلستان نبش فلکه اول منطقه برق گلستان