تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق قرچك
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  35021

 

نام منطقه: منطقه برق قرچک

تلفن منطقه: 36174600

تلفن خدمات مشترکین: 36113099

مدیر منطقه: مجید خانی

شماره تماس: 36119900

فاکس: 36112262

آدرس: قرچک، میدان کلانتری، جنب پل عابر پیاده، منطقه برق قرچک