تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق فيروزكوه
شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  7314

 

نام منطقه: منطقه برق فیروزکوه

تلفن منطقه: 76442600 -  76400750

تلفن خدمات مشترکین: 76400411

مدیر منطقه: اسداله احمدیان

شماره های تماس: 76442122

فاکس: 76442600 داخلی 7

آدرس: فیروزکوه، میدان سپاه، منطقه برق فیروزکوه