تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>امور برق چهاردانگه

شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  3512 -3513

 

نام منطقه: امور برق چهاردانگه

تلفن منطقه: 55280713

تلفن معاون خدمات مشترکین: 55248054

مدیر منطقه: مهدی دمیرچی

شماره تماس: 55258990

فاکس: 55250460

آدرس: بزرگراه آیت اله سعیدی، بعد از سه راه بوستان، روبه روی آتش نشانی، امور برق چهاردانگه