تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق بوستان
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  51068

 

نام منطقه: منطقه برق بوستان

تلفن منطقه: 56762166- 56751648-56769797

تلفن معاون خدمات مشترکین: 56762166

مدیر منطقه: علی مهربخش

شماره تماس: 56762953

فاکس: 56762954

آدرس: جاده ساوه، بعد از اسلامشهر، نسیم شهر، خیابان امام خمینی، میدان هفت تیر، بلوار خیرآباد، روبه روی تربیت بدنی