تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق اندیشه
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  63421

 

نام منطقه: منطقه برق اندیشه

تلفن منطقه: 65362606

تلفن معاون خدمات مشترکین: 65362606- داخلی 120

مدیر منطقه: فرشاد زارعی

شماره تماس: 65362588- 65362599

فاکس: 65362588

آدرس: اندیشه، فاز چهار، خیابان توحید شمالی، بالاتر از چهاراه ارغوان