حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>برای یک ملت خسارتی بزرگ است که افراد آن با کتاب سرو کار نداشته باشند. «مقام معظم رهبری»
عنوان خبر :برای یک ملت خسارتی بزرگ است که افراد آن با کتاب سرو کار نداشته باشند. «مقام معظم رهبری»
خلاصه خبر :24 آبان ماه روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار را ارج نهاده و این روز را به همکاران فرهیخته شرکت توزیع نیروی برق استان تهران که با کتاب و کتابخوانی، اُنس و اُلفت دارند به ویژه همکاران پژوهشگر و نویسنده تبریک عرض می نماییم.
متن خبر :

برای یک ملت خسارتی بزرگ است که افراد آن با کتاب سرو کار نداشته باشند.

                                                         «مقام معظم رهبری»

24 آبان ماه روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار را ارج نهاده  و این روز را به همکاران فرهیخته شرکت توزیع نیروی برق استان تهران که با کتاب و کتابخوانی، اُنس و اُلفت دارند به ویژه  همکاران پژوهشگر و نویسنده تبریک عرض می نماییم.

آشنایی با تألیفات همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

1-هندبوک ایمنی برق                                              عزیز گلمحمدی

2-مدیریت ایمنی                                                    عزیز گلمحمدی

3-بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع برق                  بهنام بیات، ابوالقاسم کریمی، مجید حسینی شاه آبادی

4-حفاظت شبکه های توزیع برق                                  سیدعلی بربند، بهنام بیات، ابوالقاسم کریمی

5-افقی بر عایق های الکتریکی                                   شهریار عمومی

6-جزئیات و روش های اجرای خطوط و شبکه های          عباس دستگاه

  فشار متوسط و ساختمان پست های 20 کیلو وات  

7-در مسیر روشنایی                                               سیدعلی بربند     

تاریخ ثبت : 1397/08/19 10:12