حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>پرسمان سراسری سنجش رفتار ایمنی برقکاران برگزار شد
عنوان خبر :پرسمان سراسری سنجش رفتار ایمنی برقکاران برگزار شد
خلاصه خبر :با هدف شناسایی افراد با ویژگی های شخصیتی مستعد حادثه و برنامه ریزی جهت کاهش میزان ریسک های رفتاری آنها پرسمان سراسری سنجش رفتار ایمنی برقکاران به صورت همزمان در تاریخ 26 اردیبهشت ماه در کلیه مناطق تحت پوشش شرکت برگزار شد.
متن خبر :

با هدف شناسایی افراد با ویژگی های شخصیتی مستعد حادثه و برنامه ریزی جهت کاهش میزان ریسک های رفتاری آنها پرسمان سراسری سنجش رفتار ایمنی برقکاران  به صورت همزمان در تاریخ 26 اردیبهشت ماه در کلیه مناطق تحت پوشش شرکت برگزار شد.

مهندس گل محمدی مدیر دفتر ایمنی و مدیریت بحران با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از تکالیف مهم سازمان های فنی سنجش میزان استعداد حادثه در نیروهای عملیاتی در معرض خطر آنها با استفاده از روش های تخصصی است؛ استعداد حادثه وضعیتی است که در آن برخی کارگران با رفتارهای ناایمن و خطر آفرین خود در مقایسه با دیگرهمکارانشان در یک محیط کار یکسان دچار حوادث بیشتری می شوند.کنش استعداد حادثه مربوط به پیش زمینه های فرهنگی، روانی، تجربی و دانشی در افراد است و می تواند ذاتی یا اکتسابی باشد.

وی افزود: ویژگی هایی چون مغرور بودن، ماجراجویی غیر متعارف، شلختگی و بی نظمی، نادیده انگاشتن ایمنی، تکرار اشتباهات و مانند آن جلوه هایی از پیش زمینه های استعداد حادثه است که در مشاغل حساسی مانند کار با شبکه های برق یا سرپرستی اکیپ های عملیاتی می تواند ریسک بروز حادثه را برای فرد و همچنین همکارانش افزایش دهد.

مدیر دفتر ایمنی و مدیریت بحران در خصوص پرسشها و منایع آزمون مذکور تصریح کرد: این آزمون هیچ منبع  آموزشی خاصی نداشته و در این پرسمان تنها اطلاعات خود فرد، نمودهای شخصیتی و واکنش های ناخودآگاه افراد مورد پرسش قرار گرفتند.

مهندس گل محمدی ضمن تقدیر از مسئولین ایمنی مناطق به سبب پیگیری و برگزاری شایسته آزمون در کلیه مناطق تحت پوشش شرکت تأکید کرد که پاسخها و نظرات شرکت کنندگان پس از استخراج و تحلیل نتایج برای اخذ تصمیمات مقتضی جهت بهبود ایمنی در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تاریخ ثبت : 1397/03/08 13:09