حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>حضور ارزیابان نظارت عالیه شرکت توانیر در شرکت توزیع برق استان تهران
عنوان خبر :حضور ارزیابان نظارت عالیه شرکت توانیر در شرکت توزیع برق استان تهران
خلاصه خبر :تیم ارزیابی نظارت عالیه شرکت توانیر به مدت 3 روز واحدهای مختلف معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهند.
متن خبر :

تیم یاد شده از روز شنبه 11 آذرماه سال جاری به مدت 3 روز واحدهای بهره برداری، امور دیسپاچینگ و فوریت های برق، خدمات فنی، نظارت بر بهره برداری در ستاد و مناطق شرکت را مورد بازدید و ارزیابی قرار می دهند.

تاریخ ثبت : 1396/09/08 13:58