حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>معاون خدمات مشترکین امور برق خاوران:پرونده های مشترکین منطقه از بایگانی منسجمی برخوردار است
عنوان خبر :معاون خدمات مشترکین امور برق خاوران:پرونده های مشترکین منطقه از بایگانی منسجمی برخوردار است
خلاصه خبر :در راستای وصول مطالبات، به ازای هر مامور قرائت یک مامور وصول در نظر گرفته شده است که فروش های صادر شده را پی گیری کند و خوشخبتانه تاکنون در هر سیکل حد وصول مطالبات پیش بینی شده از سوی ستاد شرکت را احراز کرده ایم.
متن خبر :

حمیدرضا اسلامی معاون خدمات مشترکین امور برق خاوران گفت: منطقه خاوران در حال حاضر 34 هزار و 230 مشترک دارد که یک هزار و 212 مشترک دیماندی و 15 مشترک ولتاژ اولیه هستند.

از لحاظ تعداد 60 درصد مشترکین این امور را مشترکین خانگی تشکیل می دهند که 22 درصد مصرف کل را به خود اختصاص داده اند، اما مشترکین صنعتی با وجود اینکه از لحاظ تعداد 6 درصد کل مشترکین را در برمی گیرند، 40 درصد مصرف را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این منطقه، از مناطق دیگر انتزاع شده بود، متاسفانه در انتقال اطلاعات، تعدادی از اشتراک های با کد جمع آوری دائم در سیستم به دست ما رسید که در برخی موارد مشترک در محل مصرف می کند ولی صورتحسابی صادر نمی شود که تعداد آنها حدود 470 مشترک است. وضعیت این دسته از مشترکین حداکثر تا پایان سال مشخص خواهد شد.

همچنین بایگانی پرونده های منطقه در حین جابه جایی دچار مشکلات عمده ای شده بود که در حال حاضر به خوبی و به صورت سیستمی ثبت شده است و بایگانی منسجمی را دارا می باشیم.

وی ادامه داد: تعداد کنتورهای تعویض شده تاکنون 3 هزار و 570 دستگاه بود که قسمت عمده آن مربوط به مشترکین خانگی و سایر مصارف است.

اسلامی افزود: آژانس خدمات مشترکین منطقه دارای 24 نفر پرسنل است و پیش بینی فروش تا پایان سال، 206 میلیون کیلووات ساعت بوده و مبلغ قرارداد 700 میلیون تومان می باشد که با توجه به روند فروش از ابتدای سال تاکنون پیش بینی می شود منطقه به فروشی بیش از میزان تعیین شده دست یابد.

به دلیل نزدیکی محدوده جغرافیایی این امور به شهر تهران، کارگاه های متعددی در سطح منطقه و خارج از شهرک های صنعتی، به صورت پراکنده، شکل گرفته اند که با توجه به آنچه تاکنون کشف گردید پتانسیل بالایی در استفاده از برق غیزرمجاز دارند که مهم ترین آن استفاده غیرمجاز از شبکه 20 کیلوولت با نصب ترانس KWA630 بوده که به تولید کپسول های اکسیژن اشتغال داشت. هم چنین محدودیت ماده 8 در فروش انشعاب نیز باعث سوق دادن متقاضیان به استفاده مستقیم از شبکه شده است.

میزان مصارف خارج از کنتورثبت شده در سیستم جامع مشترکین ناشی از مصارف مشابه، کنتورهای معیوب و یا کنتورهای دستکاری در حدود 7 میلیون 650 کیلووات ساعت است که 6 درصد فروش کل را دربر می گیرد.

یکی از مشکلات عمده واحد خدمات مشترکین، عدم اختصاص فضای مناسب به ارباب رجوع است که امیدواریم با احداث ساختمان جدید، در جهت رفاه حال مشترکین و مراجعه کنندگان فضای مناسبی اختصاص یابد.

تاریخ ثبت : 1395/08/11 12:10