حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>معاون بهره برداری منطقه برق خاوران: آموزش های مکررایمنی و فنی توسط واحد بهره برداری منطقه انجام می شود
عنوان خبر :معاون بهره برداری منطقه برق خاوران: آموزش های مکررایمنی و فنی توسط واحد بهره برداری منطقه انجام می شود
خلاصه خبر :واحد بهره برداری منطقه هم اکنون از مهم ترین سرمایه یعنی نیروی انسانی جوان ، برخوردار است که توجه وحساسیت ویژه آن ها به شبکه به گونه ای است که خود را مالک آن می دانند و امیدوارم به لطف خداوند متعال و همت کارکنان شاهد هیچ گونه حادثه کاری در منطقه نباشیم.
متن خبر :

مهندس محمد رضا علمایی معاون بهره برداری منطقه برق خاوران  گفت: از نکات قابل توجه در تأیید مطلب فوق الذکر می توان به همدلی و همکاری تمامی پرسنل در انجام امور نام برد. به عنوان مثال همکاری واحد حوادث به اکیپ تعمیرات در مفصلبندی در مواقع بحران، انجام امور PMتوسط اکیپ تعمیرات در زمان کشیک نظیر بازدید درب تابلوها، برداشت شاخه زنی، برداشت خاموشی روشنایی معابر، بازدید نقاط خطر، اهتمام پرسنل به ارتقای دانش تئوری و فنی و غیره اشاره کرد که این موضوع سبب ارتقای بهره وری نیز شده است.     

وی ادامه داد: در حال حاضر 68 درصد از فعالیت های واحد بهره برداری به صورت PMبوده و این امر امکان برنامه ریزی و رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده نظیر سرویس پست ها، شاخه زنی، سرویس شبکه، سرویس روشنایی، آچارکشی اتصالات سست و غیره را فراهم می کند. دلیل رسیدن به این درصد قابل توجه این است که بنده قائل به برداشت یک نفره عیوب شبکه توسط مسئول PMنبوده بلکه هم اکنون کلیه بازدیدهای شبکه به منظور برداشت عیوب اولاً به صورت گروهی شامل معاون بهره برداری، رییس اداره تعمیرات و حوادث و مسئول PMو با خرد جمعی انجام می شود  و ثانیاً از امکانات دوربین تک چشمی، دوربین دوچشمی، دوربین ترموویژن، دستگاه نشت یاب مقره اولتراسونیک و GPSنیز در این راستا استفاده شده که این امر باعث شده برداشت کامل تر و دقیق تر را انجام شود که نتیج آن شامل:عدم ترانس سوزی ،عدم وجود فیدر پرعارضه در منطقه طبق آمار و به اذعان رؤسای مراکز کنترل شهدا و قرچک ، کاهش 28 درصدی قطع فیدر نسبت به مدت مشابه سال قبل ،اتمام سرویس کلیه پست ها تا پایان سال( با توجه به روند کنونی پیشرفت کار) ، حداقل سوختن لوازم مشترکین به دلیل آچارکشی و اصلاح کلیه سرخط های فشار ضعیف پیش از شروع ایام پیک بار،شاخه زنی کلیه مسیر های برداشت شده پیش از شروع ایام باد و طوفان و نصب اسپیسر فشار ضعیف برای تمامی شبکه های سیمی، است.

علمایی افزود: یکی دیگر از اقدامات درحال پیگیری واحد بهره برداری توجه به بهبود شاخص های قابلیت اطمینان، علیرغم قرارگیری تمامی شاخص های MIS  در وضعیت سبز بوده و در این راستا با جلسات مکرر با مراکز کنترل 11 نقطه از شبکه تجدید آرایش شده و همچنین مطالعات جایابی کلید ها با روش های بهینه سازی نیز دردستور کار قرار دارد.

وی اذعان داشت: واحد بهره برداری منطقه خاوران، همکاری و مشارکت با واحد خدمات مشترکین در خصوص کاهش تلفات منطقه را یکی از وظایف مهم و راهبردی خود دانسته و در تأیید این موضوع می توان به گزارش 45 مورد برقراری انشعاب غیر مجاز و تجاوز از قدرت فقط در ایام پیک بار به واحد خدمات مشترکین اشاره کرد.   

می توان گفت،اصلاح ساختارهای موجود و توجه به برخی از مسائل مغفول در بهره برداری شبکه نظیر توجه به سیستم ارتینگ و نقش الکتریکی مؤثر آن در کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش لوازم سوختگی، کاهش عیوب سرکابل، جلوگیری از سوختن برد های ریکلوزر و LBSو غیره و نقش حفاظتی آن در جلوگیری از برق گرفتگی و غیره یکی از دغدغه های اینجانب بوده که با کمک کمیته تخصصی ارتینگ شاهد تغییر ساختار های سنتی احداث سیستم ارتینگ خواهیم بود و همچنین بهره مندی از تجهیزات نوین به صورت پایلوت نظیر ترانسفورماتور های با سیم پیچ آلومینیم، محلول مقره شور از جنس نانو، نصب سکوی سرکابل جدید، دستگاه ضد سرقت ترانس و غیره نیز دردستورکار این واحد قرار دارد.  

وی در تکمیل صحبت های خود گفت:آموزش های مکرر در خصوص مسائل فنی و ایمنی به صورت منظم توسط واحد بهره برداری انجام شده ، به عنوان مثال می توان به آموزش ترانسفورماتور و نحوه صحیح بارگیری پیش از اعزام اکیپ ها برای بارگیری ترانس، آموزش مأمورین مانور توسط رییس اداره حوادث، آموزش مبانی برق، تستر HVDCو غیره اشاره کرد.

باوجود تمامی پیشرفت ها ، منطقه خاوران با برخی مشکلات نظیر عدم هدایت مأمورین مانور توسط یک مرکز کنترل، کمبود نیروی انسانی و خودرو روبرو هستیم که امیدواریم این مشکلات نیز در آینده نزدیک مرتفع شود.

 

تاریخ ثبت : 1395/08/11 12:07