حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>ارزیابان صیانت از حقوق شهروندی در شرکت حضور یافتند
عنوان خبر :ارزیابان صیانت از حقوق شهروندی در شرکت حضور یافتند
خلاصه خبر :با توجه به اهمیت صیانت ازحقوق شهروندی در سازمان های خدمت رسانی همچون توزیع برق، وزارت نیرو با هماهنگی استانداری در بخشنامه ای شامل دو بخش حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی و برنامه های ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سازمان ها برنامه هایی را به شرکت های تابع و وابسته اعلام کرد.
متن خبر :

شهناز غیاثی مدیر دفتر آموزش و مشاور امور بانوان شرکت در تکمیل این بحث گفت: صیانت از حقوق شهروندی دارای 9 بخش شامل: تعیین سیاست ها و راهبردهای صیانت از حقوق شهروند، آموزش و توانمند سازی مدیران و کارکنان، اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان، پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان، ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکتریکی، روان سازی قوانین و مقررات، فضاسازی و تبلیغات محیطی، تشویق و ترغیب و پایش و بررسی وضعیت حقوق شهروندی است.

وی افزود: در بخش ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز دستورالعملی مبتنی بر 10 برنامه شامل: پایش و بررسی وضعیت عفاف و حجاب، تدوین و ترویج منشور عفاف و حجاب، آموزش و اقناع سازی، خدمات فرهنگی، هنری و تبلیغی عفاف و حجاب، خدمات مشاوره ای، فضاسازی و تبلیغات محیطی، حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی و هنری حجاب و عفاف، تشویق و ترغیب، هدایت و ارشاد متخلفین و متمردین و نظارت و ارزیابی رعایت عفاف و حجاب ابلاغ شد.

در همین راستا، ارزیابانی از سوی وزارت نیرو با حضور در شرکت، به بررسی مستندات ارایه شده دراین زمینه و بازدید میدانی از فعالیت های صورت گرفته، پرداختند.

تاریخ ثبت : 1395/03/26 10:57