حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>مدیر عامل شرکت در همایش صنعت و برق:صنعتگران یاوران اصلی برق کشور در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل هستند
عنوان خبر :مدیر عامل شرکت در همایش صنعت و برق:صنعتگران یاوران اصلی برق کشور در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل هستند
خلاصه خبر :انرژی خورشیدی و ساخت باتری های ذخیره انرژی و انرژی بادی از مقوله های ارزشمند در بهره گیری از انرژی است.
متن خبر :

مهندس بربند مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در همایش صنعت و برق که با حضور نمایندگان صنایع تحت پوشش شرکت اظهار داشت: پس از برجام راه برای ورود و تبادل دانش و تکنولوژی باز شده است و صنعتگران باید وارد عرصه های جدید کاری شوند و این می طلبد که در زمینه بهره گیری از انرژی برق راهکارهای جدید را تجربه کنند.

وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بر آن شده که از این گونه تولید کنندگان حمایت کرده و کمپین ساخت و ارایه تجهیزات جدید تولید برق همچون ساخت باتری های ذخیره ساز انرژی و توربین های بادی را راه اندازی کند و به زودی نمایشگاهی از تجهیزات جدید را برپا خواهد کرد.

مهندس بربند ادامه داد: ما از تولیدات ایرانی در جهت حمایت از صنعتگران ایرانی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل پشتیبانی خواهیم کرد و امیدواریم در پایان سال دستاوردهای خوبی برای ارایه داشته باشیم و صنعتگران می توانند همراهان خوبی در این زمینه باشند.

مهندس بهتویی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت نیز درسخنانی گفت: تعداد کل مشترکین صنعتی 28 هزار و 21 مشترک است که 13 هزار و 104 مشترک عادی و 14 هزار و 917 مشترک دیماندی وجود دارد که طرح های تشویقی را برای مشترکین دیماندی متمرکز کردیم.

می توان گفت در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران میزان مصرف انرژی مشترکین صنعتی 34 درصد است. در سال 94، بار حادث شده پیش بینی شده 1509 مگاوات بوده که بار حادث شده 2268 مگاوات برآورده شده است.

وزارت نیرو دارای سه طرح تشویقی شامل : طرح تعطیلات و تعمیرات سالیانه، طرح ذخیره و عملیاتی، طرح مولدهای خود تامین است.

در سال 94 مشترکین صنعتی در طرح تعطیلات و تعمیرات 82 مگاوات ، در ذخیره عملیاتی 32 مگاوات، و در طرح مولدهای خود تامین 6/17 مگاوات با ما همکاری داشتند که به طور کلی 25 میلیارد ریال کل پاداش پرداختی به مشترکین صنعتی است و در تابستان هر سال 300 ساعت بحرانی در شبکه سراسری وجود دارد که در کل کشور در سال گذشته 1500 مگاوات پیک سایی داشته ایم که سهم شرکت 132 مگاوات بوده که با اقدامی که در خصوص همکاری صنایع با شرکت توانستیم به خوبی و بدون خاموشی از بحران تابستان عبور کنیم و امیدواریم در تابستان سال جاری نیز با همکاری صنایع از بحران پیش رو بدون دغدغه عبور کنیم.

تاریخ ثبت : 1395/02/29 11:46