حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>معاون مدیر کل دفتر مرکزی حراست توانیر:حوزه های مدیریتی، حراستی و فردی مسئول حفاظت از تهدیدها و آسیب ها در صنعت برق هستند
عنوان خبر :معاون مدیر کل دفتر مرکزی حراست توانیر:حوزه های مدیریتی، حراستی و فردی مسئول حفاظت از تهدیدها و آسیب ها در صنعت برق هستند
خلاصه خبر :فعالیت های انجام گرفته در دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق استان تهران بسیار ارزنده و چشمگیر است که نشان دهنده همکاری و همدلی تمامی مدیران این مجموعه است.
متن خبر :

قیصری معاون مدیر کل دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر در نشست "آسیب شناسی و تهدیدهای پیش روی صنعت برق و نقش حراست در آن "که در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار شده بود، اظهار داشت: خوشبختانه صنعت برق توانست با همراهی و همدلی تمامی همکاران ،پیک تابتسان را با سربلندی پست سر بگذارد.

وی ادامه داد: شرکت های توزیع برق دارای دو مشخصه ارزنده هستند که از این بابت باید به خود ببالند، یکی اینکه ویترین صنعت برق هستند و زحمات همکاران بخش تولید و انتقال هم از طریق شرکت های توزیع نمود پیدا می کند. دیگر اینکه، خدمت رسان چهره به چهره مردم شریف کشورمان هستند و با توجه به اینکه رضایت خداوند متعال در گرو رضایت مردم است باید به این مهم توجه کنند و امیدواریم که خداوند توفیق خدمت گذاری بیشتر و بهتر را برای همه همکاران ایجاد کند.

معاون مدیر کل دفتر مرکزی حراست توانیر ادامه داد: شرکت های توزیع باید خود را از تهدیدها که دارای منشا بیرونی بوده و آسیب پذیری که دارای منشا درونی هستند محافظت نمایند و برای حفاظت از این تهدیدها و آسیب پذیری ها حوزه های مدیریتی، حراستی و فردی مسئول هسنتد که اگر این سه حوزه به خوبی باید با هم در تعامل باشند تا سیستم پویایی لازم را داشته باشد.

قیصری در تکمیل صحبت های خود گفت: فعالیت های انجام گرفته در دفتر حراست شرکت توزیع برق استان تهران بسیار ارزنده و چشمگیر است که نشان دهنده همکاری و همدلی تمامی مدیران می باشد.

مهندس سید علی بربند مدیرعامل شرکت نیز در این نشست در سخنانی در خصوص سیاستگذاری ها و نیروی انسانی  و ساختار سازمانی توضیحاتی رابیان کرد و خواستار همکاری بیشتر مجموعه حراست صنعت برق در جهت توسعه و تحکیم این ساختار در شرکت های توزیع شد.

وی با اشاره به نیاز شدید توسعه صنعت برق پس از تحریم گفت: همکاران صنعت برق باید با تعامل و هم اندیشی راهکارهای تامین برق مورد نیاز کشور را فراهم کنند.

 

تاریخ ثبت : 1394/06/25 09:59