حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>انتصابات جدید در شرکت توزیع برق استان تهران
عنوان خبر :انتصابات جدید در شرکت توزیع برق استان تهران
خلاصه خبر :مهندس سیدعلی بربند مدیر عامل شرکت با صدور احکامی جداگانه مهندس فرهاد ورپشتی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و بودجه، مهندس محمدرضا رمضانی سرپرست معاونت مهندسی و نظارت، مهندس محمود شریعتی مدیر منطقه برق لواسانات، مهندس هوشنگ داداش زاده سرپرست منطقه برق شهرستان فیروزکوه، مهندس علی اکرم منصور کراتی سرپرست امور مهندسی و طراحی در حوزه معاونت مهندسی و نظارت، منصوب کرد.
متن خبر :

مهندس سیدعلی بربند مدیر عامل شرکت با صدور احکامی جداگانه مهندس فرهاد ورپشتی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و بودجه، مهندس محمدرضا رمضانی سرپرست معاونت مهندسی و نظارت، مهندس محمود شریعتی مدیر منطقه برق لواسانات، مهندس هوشنگ داداش زاده سرپرست منطقه برق شهرستان فیروزکوه، مهندس علی اکرم منصور کراتی سرپرست امور مهندسی و طراحی در حوزه معاونت مهندسی و نظارت، منصوب کرد.

تاریخ ثبت : 1394/06/24 16:26