حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران: صنعت برق نمی‌تواند پاسخگوی صنایع پس از تحریم باشد!
عنوان خبر :مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران: صنعت برق نمی‌تواند پاسخگوی صنایع پس از تحریم باشد!
خلاصه خبر :مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: با توجه به اینکه بعد از برداشته‌شدن تحریم‌ها میزان مصرف صنایع 20 درصد افزایش پیدا می‌کند، صنعت برق نمی‌تواند پاسخگو تامین این میزان باشد لذا باید تدابیر اساسی در این زمینه اندیشیده شود.
متن خبر :

سیدعلی بربند در نشست خبری با اشاره به ماده 12 قانونرفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس این ماده دولت و مجلس باید به دنبال راه‌کاریباشند چراکه در غیر این صورت احتمال خاموشی برق زیاد است.

وی با بیان اینکه بعد از برداشته شدن تحریم‌ها دولت منابع مالی زیادی را بهصنایع تزریق می‌کند، پیش‌بینی کرد: پس از تزریق منابع مالی ظرفیت فعالیت صنایعافزایش پیدا می‌کند به‌طوری که می‌توان گفت این مساله موجب افزایش مصرف صنایع درنواحی استان تهران از 8 درصد به 20 درصد می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع استان تهران با بیان اینکه 45درصد بار شبکه برق استان تهرانیعنی حدود 1100 مگاوات توسط صنایع مصرف می‌شود،اظهار کرد:اگر برای این مسالهراه‌کاری اندیشیده نشود برای تامین برق دچار مشکل می‌شویم.

به‌ گفته بربند زمانی که زیر ساخت‌ها فراهم نباشد و نیروگاهی نیز ایجاد نشود هیچخروجی مثبتی حاصل نمی‌شود لذا اگر دولت قصد دارد پولی بین صنایع تقسیم کند بایدصنعت برق را هم ببیند و به این حوزه توجه جدی داشته باشد.

وی با اشاره به مصوبه دولت برای حمایت از صنایع،اظهار کرد:اگرچه مجلس مصوبه طرححمایت از صنعت برق را در دستور کار خود دارد اما اگر نیروگاه‌های در دست احداث استهر چه زودتر وارد مدار نشود تابستان سال آینده دچار مشکل می‌شویم.

مدیرعامل شرکت توزیع استان تهران گفت:برای حل مشکل صنعت برق در پسا تحریم یادولت و یا بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌توانند این مشکل را حل کننداما اگر در دوران پسا تحریم تدبیری برای صنعت برق اندیشیده نشود دچار مشکل خواهیمشد و توان پاسخگویی به رشد 18 تا 20 درصد بار شبکه توسط صنایع نخواهیم بود.

وی یکی از روش‌های حل این مساله را احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده عنوان واظهار کرد:با استفاده از این روش می‌توان هزار مگاوات پست و نیروگاه سیار در عرض 6ماه خریداری و در یک هفته نصب کرد.

بربند با بیان اینکه برای نصب انشعابات برقی دچار مشکل شدیم،گفت: تا 2 ماه پیشنصب انشعاب برق به روز بود و مشکلی نداشت اما از 2 ماه پیش کنتورسازها با مشکلاتیمواجه شدند که همین موضوع باعث شد نصب انشعاب برق به دو هفته برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع استان تهران همچنین در خصوص برق‌رسانی واحد‌های مسکونی مهراظهار کرد: برای نصب انشعاب برق برای واحدهای مسکن مهر در استان تهران 54 میلیاردتومان درخواست اعتبار کرده بودیم که در سال گذشته تنها حدود 5 میلیارد تومان آنتخصیص یافت اما با این حال تلاش بر این است که مسکن مهری بدون برق نماند.

تاریخ ثبت : 1394/06/07 16:06