حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>مدير عامل شرکت:راهبرد اساسي شركت در آينده استقلال و خودگرداني كامل مناطق است
عنوان خبر :مدير عامل شرکت:راهبرد اساسي شركت در آينده استقلال و خودگرداني كامل مناطق است
خلاصه خبر :مهندس بربند مدير عامل شرکت با حضور در منطقه برق ری ضمن بازديداز بخش ها ي مختلف این منطقه ،روند انجام كارها و مسائل منطقه را مورد بررسی قرار داد و نكات ارزشمندي را جهت بهبود و تسريع روند كارها ارائه کرد.
متن خبر :

 

این خصوص گفت: راهبرد اساسي شركت در آينده استقلال و خودگرداني كامل مناطق بوده  به طوريكه هر منطقه خود به عنوان يك شركت توزيع كوچك در زير مجموعه توزيع برق استان تهران فعاليت خواهد کرد.مدیر عامل شرکت در ادامه سخنانشان تاكيد كرد: مناطق مي بايست در قبال ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مشتركين و شهروندان بر اساس تعرفه هاي مصوب هيت مديره هزينه هاي مربوطه را دريافت وكليه هزينه هاي جاري مناطق (تنخواه) را از محل همين درآمدها(حساب سايردرآمد)پرداخت کنند.وی افزود: به زودي و تا نيمه ماه جاري نرم افزار مربوط به خودگرداني مناطق عملياتي گرديده و بر اساس آن هر منطقه بر حسب ميزان فروش و ترانزيت انرژي كه انجام ميدهد درامدي را كسب خواهد نمود و آن درامد به صلاحديد مدير منطقه صرف مي گردد و نيازي به كسب مجوز جهت انجام خريدها از ستاد شركت نمي باشد و ستاد شركت صرفا" نقش نظارتي و كنترل بودجه مربوطه را انجام مي دهد.مهندس بربند ادامه داد: شرط موفقيت اين خودگرداني احساس مسئوليت كليه همكاران مناطق و تعامل مثبت با ستاد شركت و همچنين تسلط كامل مناطق بر آيين نامه معاملات مي باشد.

 
تاریخ ثبت : 1394/04/13 11:03