حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>تغییر نام شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
عنوان خبر :تغییر نام شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
خلاصه خبر :در راستای نیل به اهداف استراتژیک شرکت با توجه به افزایش وسعت جغرافیایی مناطق تحت پوشش و افزایش تعداد مشترکین، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/08/1392 و مجوز 5909/20 مورخ 13/03/93 سازمان خصوصی سازی نام شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران به نام "شرکت توزیع نیروی برق استان تهران" ، تغییر یافت.
متن خبر :

در راستای نیل به اهداف استراتژیک شرکت با توجه به افزایش وسعت جغرافیایی مناطق تحت پوشش و افزایش تعداد مشترکین، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/08/1392 و مجوز 5909/20 مورخ 13/03/93 سازمان خصوصی سازی نام شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران به نام "شرکت توزیع نیروی برق استان تهران" ، تغییر یافت.

تاریخ ثبت : 1393/07/20 11:36