حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>در جلسه ايمني منطقه برق ملارد:براهميت فرايند دريافت اجازه كار فشار ضعيف و متوسط تاكيد شد
عنوان خبر :در جلسه ايمني منطقه برق ملارد:براهميت فرايند دريافت اجازه كار فشار ضعيف و متوسط تاكيد شد
خلاصه خبر :درابتداي اين نشست مهندس ذوالقدري كارشناس ايمني منطقه ، مراحل مختلف انجام كار در فعاليت هاي فشارضعيف و متوسط را بيان كرد
متن خبر :

 

وگفت:اين مراحل شامل:اهميت دريافت اجازه كار ،براي چه كارهايي اجازه كار مي گيريم،فرايند اخذ اجازه كار ،اقدامات مامور مانورقبل از صدور اجازه كار ( فشار ضعيف /متوسط)،اقدامات سرپرست اكيپ قبل از دريافت و امضاء فرم اجازه كار واقدامات مامور مانور در ابطال اجازه كار (فشار ضعيف /متوسط)است.

 

در ادامه مهندس حسيني مدير منطقه مواردي را در خصوص الزام رعايت دستورالعملهاي ايمني علي الخصوص لزوم تست بي برقي ارائه كرد .

 

مهندس گل محمدي مدير دفتر ايمني ومديريت بحران شركت ، با تشريح چند مورد حادثه رخ داده در سطح شركت ، لزوم رعايت قوانين طلايي را به حاضرين گوشزد كرد . وي حضور در جلسات ايمني را از الزامات اجرايي براي پرسنل عملياتي عنوان كرد.

 

در پايان سهرابي كارشناس آموزش هلال احمر مواردي را در خصوص سوختگي هاي ناشي از برق و راه هاي در مان آن بيان كرد .

 
تاریخ ثبت : 1393/05/13 09:27