حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>برگزاري كميته آموزش ايمني برق ملارد
عنوان خبر :برگزاري كميته آموزش ايمني برق ملارد
خلاصه خبر :در كميته آموزش ايمني برق ملارد ، كارشناس ايمني منطقه مهندس شفق ذوالقدري ، ضمن خوشامد گويي به حاضرين ، موضوع مورد بحث اين جلسه را بررسي حوادث سال 92 ، عنوان كردند .
متن خبر :

پس از مطرح كردن و بحث در خصوص موضوع كميته آموزش ايمني ، مهندس حسيني مدير منطقه مطالبي را در خصوص حقوق و مزاياي پرسنل پيمانكار ارائه نمودند ، در ادامه دو فقره كارت سبز به علت رعايت نكات ايمني و عملكرد مناسب به آقايان حسن طهماسبي پور و حميد فضل الهي اهدا كردند .

در ادامه اين جلسه پكيج ايمني تهيه شده توسط دفتر ايمني در خصوص بررسي حوادث توسط كارشناس ايمني طرح شد .

و پس از اتمام ارائه پكيج ، خانم مهندس يزدان دوست كارشناس ايمني ستاد بر الزام رعايت نكات ايمني علي الخصوص در ماه هاي پيك ( خرداد تا مهر ماه) تاكيد كردند .

در پايان اين جلسه مهندس خسروي ناظر بهره برداري منطقه در خصوص ميزان ولتاژ خطرناك براي انسان مطالبي را عنوان كرد .

تاریخ ثبت : 1393/02/30 15:39