حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>> دریافت نام کاربری و رمز عبور برای کلیه همکاران اجرائی (پیمانکاران)
عنوان خبر : دریافت نام کاربری و رمز عبور برای کلیه همکاران اجرائی (پیمانکاران)
خلاصه خبر :همکاران محترم اجرائی (پیمانکاران) خواهشمند است جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور به دفتر بودجه و کنترل برنامه مراجعه نمائید.
متن خبر : همکاران محترم اجرائی (پیمانکاران) خواهشمند است جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور به دفتر بودجه و کنترل برنامه مراجعه نمائید.
 با این امکان گردش پروژه های هر پیمانکار قابل ردیابی خواهد بود. و همچنین دسترسی به فهرست بهاء و قراردادها ازاین طریق  امکان پذیر می باشد.
تاریخ ثبت : 1389/03/24 11:33