حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>طراحي واجراي نرم افزارچندرسانه اي مديريت بار صنايع
عنوان خبر :طراحي واجراي نرم افزارچندرسانه اي مديريت بار صنايع
خلاصه خبر : بسته نرم افزاري كاربردي شامل آموزش و مديريت بار صنايع برای مشترکین صنعتی در بخش های عمومي، تخصصي، مجموعه كامل آشنايي با تعرفه ها و گزينه هاي مصرفي برق، طرح تعطيلات تابستاني، طرح خريد برق از مولدهای تولید برق، طرح جابجايي بار توسط شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران طراحي واجرا شد.
متن خبر :

مهندس محمد محمدي نيا مدير دفتر بازاربرق و مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران بااعلام اين خبر گفت: در راستای بهینه سازی مصرف وارتقاي بهره وری انرژی مشترکین و باتوجه به پتانسیل بسیار مناسب مشترکین ديماندي صنعتی که در حدود 1 درصد از كل مشتركين شرکت  ونيز درحدود 35 درصد ازکل مصرف را بخود اختصاص داده است ؛ مصمم شد تا در حوزه مديريت مصرف و بهينه سازي مصرف و حمايت از مشتركين صنعتي و ارتقاي بهره وري انرژي اقدامات بنيادي و موثري به انجام رساند.  

محمدي نيا ادامه داد:از اين رو، در سال 1389 با انجام مطالعات و بررسي سوابق مشاورين متخصص، با بكارگيري مشاور مجرب و دانشگاهي و در راستاي حمايت از صنايع شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران اقدام به انجام مميزي مقدماتي انرژي و بهينه سازي مصرف 185 مشترك عمده صنعتي را با برگزاري دوره هاي آموزشي براي همكاران و صنايع منتخب در 2 بخش عمومي و تخصصي  نمود، كه با  اقبال و رضایت صنايع مواجه گردید. وي ادامه داد:با عنایت به نتایج مثبت به دست آمده ، جهت توسعه کار برآن شديم اين تجربه 3 ساله به کل مشترکین واجد شرایط تعمیم و تبديل به بسته نرم افزاري كاربردي شامل آموزش چند رسانه اي مديريت مصرف برای مشترکین صنعتی در بخش های  عمومي، تخصصي، مجموعه كامل آشنايي با تعرفه ها و گزينه هاي مصرفي برق، طرح تعطيلات تابستاني، طرح خريد برق از مولدهای تولید برق، طرح جابجايي بار و آشنايي با شركت توزيع برق نواحي استان تهران و همچنين طراحي نرم افزار مديريت بار جهت ارائه راهكارهاي عملي و كاربردي بدون هزينه و با حداقل هزينه جهت مديريت بار و كاهش بار وبهینه سازی مصرف صنايع،شد.محمدي نيا افزود: با توجه به آماده شدن اين بسته نرم افزاری آموزشی، به زودي تحويل تمامي مشتركين صنعتي با قدرت 200 كيلووات و بالاتر به تعداد 2هزارو سيصد مشترك صنعتی خواهد شد .

تاریخ ثبت : 1392/11/12 15:52