حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>انتخاب مقاله يكي از همكاران برق نواحي در كنفرانس سيرد
عنوان خبر :انتخاب مقاله يكي از همكاران برق نواحي در كنفرانس سيرد
خلاصه خبر :مقاله همكارمان خانم مريم برزوئي(دفتر خدمات مشتركين) با عنوان " ارائه استراتژي هاي سودآوري شركت هاي توزيع با استقرار سيستم قرائت از راه دور و پايش انرژي مشتركين در شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران " براي دومين كنفرانس منطقه اي سيرد مورد پذيرش قرار گرفته است.اين افتخار را به خانم برزوئي و خانواده بزرگ شركت توزيع برق نواحي استان تهران تبريك مي گوييم.
متن خبر :

مقاله همكارمان خانم مريم برزوئي با عنوان " ارائه استراتژي هاي سودآوري شركت هاي توزيع با استقرار سيستم قرائت از راه دور و پايش انرژي مشتركين در شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران " براي دومين كنفرانس منطقه اي سيرد مورد پذيرش قرار گرفته است.اين افتخار را به خانم برزوئي و خانواده بزرگ شركت توزيع برق نواحي استان تهران تبريك مي گوييم.

تاریخ ثبت : 1392/11/01 10:59