حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>چگونگی مشارکت در طرح
عنوان خبر :چگونگی مشارکت در طرح
خلاصه خبر :تمامی مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی 200 کیلووات به بالا میتواند با برنامه ریزی لازم جهت شرکت در طرح تعطیلات و تعمیرات تابستانی صنایع آماده و ضمن اعلام تاریخ همکاری)در بازه زمانی 15 تیر تا 15 شهریور ماه( ومقدار کاهش بار مصرفی )حداکثر تا تاریخ 20 خرداد ماه( به دفتر بازار برق و مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران از امتیازات و پاداش نقدی طرح بهرمند گردند.
متن خبر :

تمامی مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی 200 کیلووات به بالا میتواند با برنامه ریزی لازم جهت شرکت در طرح تعطیلات و تعمیرات تابستانی صنایع آماده و ضمن اعلام تاریخ همکاری)در بازه زمانی 15 تیر تا 15 شهریور ماه( ومقدار کاهش بار مصرفی )حداکثر تا تاریخ 20 خرداد ماه( به دفتر بازار برق و مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران از امتیازات و پاداش نقدی طرح بهرمند گردند.

تاریخ ثبت : 1389/02/22 11:51