حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>عضويت مديرعامل شركت در انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
عنوان خبر :عضويت مديرعامل شركت در انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
خلاصه خبر :محمدرضا عارف رئیس انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران با صدور حکمی مهندس سیدعلی بربند مدیر عامل شرکت را به مدت چهارسال به عنوان عضو کمیته دبیرخانه دائمی کنفرانس در انجمن منصوب کرد.
متن خبر :

محمدرضا عارف رئیس انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران با صدور حکمی مهندس سیدعلی بربند مدیر عامل شرکت را به مدت چهارسال به عنوان عضو کمیته دبیرخانه دائمی کنفرانس در انجمن منصوب کرد.

تاریخ ثبت : 1392/10/07 10:21