حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>برگزاری نشست آموزشی با مامورین آژانس خدمات مشترکین
عنوان خبر :برگزاری نشست آموزشی با مامورین آژانس خدمات مشترکین
خلاصه خبر :به منظور بررسی و اصلاح عملکرد، آموزش و توجیه مامورین قرائت، بازرسی و قطع و وصل آژانس خدمات مشترکین جلسه ای با حضور مدیر منطقه برق دماوند تشکیل شد.
متن خبر :

در این جلسه مهندس بهزاد صبوری مدیر منطقه برق دماوند، ضمن یادآوری آخرین دستورالعملها و بخشنامه های واحد  خدمات مشترکین به مامورین هربخش، در خصوص نحوه برخورد به متقاضیان و مشترکین و تعامل با منطقه نکاتی را گوشزد نمود. وي با اشاره به نوع و ماهیت کار خدمات مشترکین از آن به عنوان نوک پیکان و ویترین مناطق برق در برخورد با مراجعین یاد کرد.

در ادامه، پرسنل و مامورین، ضمن گزارش نوع  عملکرد خود، به بیان توضیحاتی در خصوص  مشکلات پیش رو در مناطق تحت پوشش پرداختند، که مهندس صبوری با توجه به شرایط موجود به منظور ارتقا عملکرد ،  در هربخش به مامورین پیشنهاداتی ارائه نمود.

تاریخ ثبت : 1392/09/23 13:42