حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>اقدامات منطقه برق رباط كريم درراستاي مديريت برق رساني به مشتركين در مواقع بحراني
عنوان خبر :اقدامات منطقه برق رباط كريم درراستاي مديريت برق رساني به مشتركين در مواقع بحراني
خلاصه خبر :منطقه برق رباط كريم جهت مديريت برق رساني به مشتركين در مواقع بحراني ونيز كاهش زمان خاموشي ها و پايداري شبكه با اجراي 8طرح، اقدام به افزايش نقاط مانور شبكه 20كيلوولت و سرويس فيدرهاي پرعارضه ونيز بار گذاري برروي فيدرهاي كم بار وتعديل فيدر هاي پربار نمود0
متن خبر :

 

مهندس محمد رضا رحيميان مدير منطقه برق رباط كريم با اعلام اين مطلب گفت: يكي از طرح هاي مذكوراحداث يك سرخط جديد درپست زميني اسانس بود كه با اجراي آن براي دو فيدر باباطاهر وكاسپين از دو پست 63 پرندك ورباط كريم قابليت مانور ايجاد شد. وي افزود: در اقدام ديگري با احداث شبكه تك مداره به طول تقريبي1500 متر  در كمربندي يادگار امام ونصب يك دستگاه سكسيونر بين دوفيدر شعرا وعوارضي نيز نقطه مانور ايجاد شد. شايان ذكر است كه مخزن آب شهرستان رباط كريم بر روي فيدر شعرا بوده كه با ايجاد اين نقطه مانور زمان خاموشي احتمالي اين مخزن كاهش مي يابد.

در طرح بعدي نيزبا احداث شبكه 20كيلوولت به طول تقريبي يك هزار متر  واتصال فيدر بلدرچين به فيدر فلامينگو ونصب يك دستگاه سكسيونر امكان مانور اين دوفيدر از انتهاي شبكه به وجود آمد 0 قابل ذكر است كه اين پروژه در مسكن مهرپرند در انتهاي بلوار جمهوري اجرا شده است .

مهندس رحيميان ادامه داد:اقدام بعدي منطقه برق رباط كريم نصب كامل 12 دستگاه تيغه جداساز بر روي كابل هاي خروجي از پست 63كيلوولت پرندك بود كه مجموع اقدامات فوق افزايش نقاط مانور شبكه 20كيلوولت رادر پي دارد0 مدير منطقه برق رباط كريم در تكميل گفنه هاي خود گفت: يكي از پروژه هاي اولويت دار منطقه بار گذاري بر روي فيدر نيوشا از 63 نصير آباد بوده كه پروژه تا 80درصد اجرا ومابقي در حال اجرا مي باشد كه باتكميل آن فيدرهاي پر بار آناهيتا وآرتميس تعديل بار مي گردند0  احداث 4 فيدر جديد از 63 پرند صنعتي كه در فاز اول سر خط ها احداث وبه طول تقريبي 4 كيلومتر شبكه دوبل دومداره احداث وتا درب جنوبي پرند انجام شده در فاز دوم از عرض جاده ساوه توسط 4 دستگاه پايه تلسكوپي وهمچنين احداث كابل زميني از زير راه آهن وخطوط 400 كيلوولت پس از كسب مجوزهاي لازم از اداره راه وخطوط را ه آهن در حال اجرا بوده وهم اكنون پايه هاي تلسكوپي نصب گرديده ودر ادامه نيز مي بايست شبكه دو مداربه طول تقريبي 5 كيلومتر احداث شود كه پايه ها نصب شده كه با به اتمام رسيدن اين پروژه از فيدر فلامينگو با بار 245 آمپر تعديل وبر روي دوفيدر جديد بار گذاري مي شود وهمچنين دوفيدر ديگر نيز از دوفيدر كبوتر وبلدر چين بار كم خواهد كرد0  نصب يك دستگاه ريكلوزر بر روي فيدر نصير در محدوده پر عارضه وهمچنين شاخه زني وسرويس فيدردر نقاط برداشت شده به صورت پراكنده  از ديگر اقدامات منطقه برق رباط كريم درراستاي مديريت برق رساني به مشتركين در مواقع بحراني مي باشد 0 

تاریخ ثبت : 1392/08/11 11:00