حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>انتصاب
عنوان خبر :انتصاب
خلاصه خبر :در راستای انسجام بخشی با هدف صرفه جویی در هزینه ها، الگوگیری و وحدت رویه در برنامه ریزی حوزه امور زنان و خانواده؛ به موجب حکمی از سوی مهندس سیدزمان حسینی، رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان تهران، شهناز غیاثی، مشاور مدیر عامل در امور بانوان و خانواده به عضویت کمیته انسجام بخشی امور زنان و خانواده استان تهران منصوب شد.
متن خبر :

در راستای انسجام بخشی با هدف صرفه جویی در هزینه ها، الگوگیری و وحدت رویه در برنامه ریزی حوزه امور زنان و خانواده؛ به موجب حکمی از سوی مهندس سیدزمان حسینی، رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان تهران، شهناز غیاثی، مشاور مدیر عامل در امور بانوان و خانواده به عضویت کمیته انسجام بخشی امور زنان و خانواده استان تهران منصوب شد.

تاریخ ثبت : 1392/05/27 08:05