تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>طرح هاي بانك جهاني

وضعیت نماگر ایران در نماگر دسترسی به برق

(Iran Index in getting electricity)

 

اطلاعات مربوط به فرآیندهای دسترسی به برق

(Data and detail of getting electricity procedure)

درخواست انشعاب مشترکین

 

طرحهای نمونه تامین برق مطابق با مفروضات بانک جهانی

(the typical design base on world bank procedure )