تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>مقالات برتر

31/1/93 مقاله تحت عنوان نگهداري و تعمیرات بهینه سیستهاي توزیع با استفاده موثر از سیستمهاي اطلاعات مکانی تالیف آزاده عراقی بهنام بیات به نوزدهمین کنفرانس توزیع ارایه گردید.

31/1/93 مقاله تحت عنو ن مخابرات مهمترین زیر ساخت ایجاد اتوماسیون در سطح توزیع تالیف آزاده عراقی بهنام بیات به نوزدهمین کنفرانس توزیع ارایه گردید.

20/12/92 مقاله تحت عنوان استفاده همزمان از نرم افزارGIS و PM در مطالعات قابلیت اطمینان شبکه های توزيع برق در دومين كنفرانس ملي سامانه اطلاعات مكاني GIS تاليف آقاي بيژن پيشگو مورد پذيرش و به چاپ رسيد.

21/10/92 مقاله با عنوان ارائه استراتژي هاي سودآور شركتهاي توزيع با استقرار سيستم قرائت از راه دور و پايش انرژي مشتركين در شركت توزيع نواحي استان تهران در دومين كنفرانس سيرد تاليف خانم مريم برزوئي مورد پذيرش قرار گرفت.

22/10/92مقاله با عنوان روش تقسيم توان كارآمد در منابع توليد پراكنده اينورتري متصل به ميكرو شبكه با كنترل ولتاژ و فركانس تاليف آقاي عزيز آقازاده در دومين كنفرانس منطقه اي سيرد مورد پذيرش قرار گرفت.

18/08/92 مقاله تحت عنوان برنامه ريزي منابع توليد پراكنده با در نظر گرفتن ديدگاه هاي بهره برداري و سود شبكه هاي توزيع در بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق پذيرفته شد.

24/06/92 مقاله تحت عنوان A New Approach With Modeling the Combination of Unified Power Quality Conditioner and Photovoltaic Arrays تاليف عزيز آقازاده در كنفرانس سيرد 2013 مورد پذيرش قرار گرفت.