تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

اهداف :

-      ايجاد شرايط مناسب جهت ، فعاليت و ارتقاء بانوان در زمينه هاي علمي –آموزشي –پژوهشي –فرهنگي –مديريتي –ورزشي

-      توانمند سازي زنان

-      برنامه ريزي در راستاي تحكيم بنيان خانواده

-      توسعه مشاركت زنان و خانواده همكاران در اشاعه فرهنگ مديريت مصرف برق ( با برنامه هاي راديوئي –ايترانت و بروشور )

-      فعاليت در راستاي رفع مشكلات زنان

-      بستر سازي مناسب جهت افزايش حضور دانشجويان و فارغ التحصيلان دختر