تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>سوالات متداول
سوالات متداول
 
در صورت فراموش کردن رمز ورود بایستی چکار بکنم؟
چرا پول قبض مصرفی این دوره زیاد است؟
چرا برایم قبض برق صادر نمی شود؟
قبض مصرفی این جانب به آدرس دیگری ارسال می گردد. چه اقدامی انجام دهم؟
برای تغییر نام قبض مصرفی باید چه اقدامی انجام دهم؟
به مبلغ مصرف مشابه و غیرمجاز محاسبه شده خود اعتراض داریم باید چه اقدامی انجام دهم؟
جهت خرید انشعاب چه اقدامی انجام دهم؟
از اداره دارایی بابت انشعاب برق استعلام خواسته اند چه کار کنم؟
می خواهم تعرفه برق خود را تغییر دهم راهکار چیست؟
می خواهم مبلغ انشعاب یا برق مصرفی خود را قسط بندی نمایم چکار کنم؟
12