تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

آرمان و چشم انداز :مدیریت هوشمند کلیه تماس های تلفنی با شرکت بمنظور

1. ارتقاء احساس رضایت هر تماس گیرنده
2.بهبود مستمر فرآیندهای مدیریت خدمات مشترکین و ذینفعان
3.بهبود مستمر دسترسی و کیفیت برق

اهداف

1.ارتقاء تکریم و جلب رضایت و ارائه خدمات با کیفیت و بهنگام به مشترکین
2.صرفه جویی در هزینه ها
3.توسعه ظرفیت و راهبری برای بهبود عملکرد واحدها
4.رسیدگی موثر به درخواستها، شکایات و پیشنهادات مشترکین

آرمان بهره برداري
 •  تفكيك فرآيندي امور بهره برداري و تعيين شاخص هاي مناسب جهت بهبود هر فرآيند
 •  آماده سازي به منظور تفكيك ساختار بهره برداري از ديگر واحدهاي شركت توزيع و لزوم پاسخ گويي به بخش خدمات مشتركين در خصوص قطعي هاي ناخواسته
 •  اعتماد سازي در مشتركين و ايجاد فرهنگ بهينه مصرف و ايجاد شناخت صحيح در مشتركين نسبت به واحدهاي بهره برداري
 •  ارائه خدمات بصورت بلادرنگ
مدیریت رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و درخواستهای مشترکین
 • استقرار اداره پایش و پیگیری در حوزه ستادی واقع در میدان شهدا
 • استقرار سیستم دریافت و ارسال پیامک جهت رسیدگی به درخواستها در اداره پایش و پیگیری
 • استقرار واحد تجزیه و تحلیل بمنظور بهبود مستمر
 • ارائه گزارشات برای تصمیم گیری بموقع مدیریت بمنظور بهبود مستمر
و آرمان نهایی بهره برداری:
 • هرگونه تماس و درخواستی از مراکز سامانه 121 مدیریت شود
 • هرگونه انتقاد و پیشنهاد، بمنظور بهبود خدمات به مرکز پایش و پیگیری انتقال یابد
 • هر تماس گیرنده از نتیجه تماس خود احساس رضایت کند