تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>مناطق تحت پوشش

محدوده تحت پوشش

حوزه عملكرد شركت توزيع نيروي برق استان تهران در مساحتي به وسعت تقريبي 15000 كيلومتر مربع شامل: شهرستانهاي ورامين، خاوران ، پاكدشت، پیشوا ، شریف آباد، جواد آباد ، شهرري، باقرشهر، كهريزك، حسن آباد ، قرچك، دماوند، لواسانات،میگون ،رودبار قصران، فيروزكوه، آبسرد ، کیلان ، ارجمند، زرین دشت ،رودهن،پردیس، اسلامشهر، چهاردانگه ، رباط كريم، گلستان ، بوستان ، واوان ،شهر قدس ، اندیشه ، شهریار و ملارد بوده و از طرفي با شركتهاي توزيع برق استان مازندران، ، تهران بزرگ، باختر، استان سمنان و استان قم و استان البرز همجوار مي باشد.


ملارد شهريار انديشه شهر قدس چهاردانگه رباط ?ريم گلستان حسن آباد ?هريز? باقر شهر ري رودبار قصران لواسان ميگون پرديس رودهن دماوند ارجمند ?يلان آبسرد فيروز?وه زرين دشت خاوران پا?دشت قرچ? جوادآباد پيشوا شريف آباد بوستان اسلامشهر واون
 

تقسيم بندي منطقه اي


اين شركت در محدوده عملياتي شامل 25 شهر و داراي 13 منطقه و ناحيه مستقل بشرح زير مي باشد :
 • منطقه برق شهرري
 • منطقه برق كهريزك
 • منطقه برق ورامين
 • منطقه برق پاكدشت
 • منطقه برق قرچك
 • منطقه برق دماوند
 • منطقه برق لواسانات
 • منطقه برق فيروزكوه
 • منطقه برق رودهن
 • منطقه برق اسلامشهر
 • منطقه برق رباط كريم
 • منطقه برق گلستان
 • ناحيه برق بوستان
 • ناحيه برق پردیس
 • ناحيه برق چهاردانگه
 • ناحيه برق خاوران
 • ناحيه برق شهر قدس
 • ناحيه برق اندیشه
 • ناحيه برق شهریار
 • ناحيه برق ملارد
 • ناحيه برق پیشوا

ويژگي هاي محدوده تحت پوشش

 • ويژگيهاي جغرافيايي
  • وسعت زياد محدوده عملياتي شركت (15000 كيلومتر مربع)
  • تنوع جغرافيايي وويژگي هاي خاص اقليمي شامل
  • وجود مناطق كوهستاني وصعب العبور با آب وهواي سردسيري دركنار مناطق كويري با آب وهوايي گرمسيري هوايي بودن بخش اعظم شبكه وقرار گرفتن آن در معرض اثرات مخرب شرايط جوي ومحيطي
 • ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي
  • تنوع قوميت هاي متفاوت با توجه به بافت مهاجرپذيري در شهر هاي اطراف تهران
  • سكونت اكثريت اقشاركم درآمد جامعه
  • وجود معضلات اجتماعي وفرهنگي
  • حساسيت بسيار بالاي اجتماعي واقتصادي در مورد قطعي ها ويا هرگونه اختلال در خدمات برق
 • ويژگيهاي سياسي وامنيتي
  • وجود معضلات فرهنگي واثرات مخرب آن بر شبكه ( برقهاي غير مجاز ، سرقت و ...)
  • وجود مراكز سياسي امنيتي متعدد شامل فرمانداريها ، بخشداريها، نمايندگان مجلس ، ائمه جمعه شهرها و ...
  • روند روبه رشد جمعيت بدليل مهاجر پذيري وبدنبال آن افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي
 • ويژگيهاي مشتركين
  • درآمد پايين فروش انرژي ناشي از مشتركين خانگي (اقشار كم درآمد جامعه) ووجود چاههاي آب كشاورزي و مراكز كشاورزي ودامداري قابل ملاحظه ونرخ انرژي پايين اينگونه مشتركين

تعداد مقامات سياسي و امنيتي در محدوده تحت پوشش :


1) تعداد فرمانداري 16 مورد
3) تعداد شهرداري 63 مورد