صفحه اصلی>>دفتر ایمنی>>تاریخچه دفتر ایمنی

تاريخچه و معرفي شركت توزيع نواحي برق استان تهران

شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران از تاريخ 15/8/86 پس از تفكيك شركت توزيع جنوب شرق شمال شرق و شمال غرب و جنوب غرب در محدوده‌اي به وسعت 11541 كيلومترمربع واقع و بالغ بر 25 شهر و 21 منطقه و ناحيه برق رسماً شروع به كار نموده كه تمركز زدايي و نزديك نمودن مراكزتصميم گيري به واحدهاي اجرائي، اعمال كنترل و نظارت بيشتر بر مناطق و نواحي برق، كاهش حوادث در سطح شركت و ارائه خدمات با بالاترين كيفيت ، مشاركت كاركنان در تصميم گيري هاي شركت با واگذاري مسئوليت و مسئوليت خواهي از ايشان به منظور افزايش انگيزه و شكوفايي خلاقيت و نوآوري در سطح حوزه تحت مديريت شركت و همچنين كم كردن بوروكراسي در جهت تسهيل، تسريع و بهبود كيفي و كمّي ارائه خدمات گسترده و ايمن و هر چه شايسته تر به مردم منطقه در قالب سياست هاي كلي وزارت نيرو را مي‌توان از اهم اهداف این جداسازی برشمرد.

 از نظر جغرافيايي مناطق تحت حوزه مديريت شركت توزيع نواحي برق استان تهران به شرح ذيل مي باشند:

شمال: شامل فيروزكوه، دماوند، آبسرد، كيلان، رودهن، بومهن، لواسانات، و رودبار تهران بوده و  به مرز جغرافيايي استان مازندران  منتهي می شود.

شرق و جنوب شرق:  با پوشش مناطق پاك‌دشت، شريف آباد، پيشوا و جوادآباد به استان سمنان متصل مي گردد.

جنوب: مناطق تحت پوشش در اين قسمت عبارتند از ورامين، قرچك، ري، كهريزك، باقرشهر و حسن آباد و استان قم همسايه جنوبي شركت است.

غرب و جنوب غربي: دامنه حوزه جغرافيايي تحت مديريت شركت از غرب و جنوب غربي به كرج و شهريار و قسمتي از استان مركزي محدود مي شود و شامل مناطق رباط كريم، اسلام شهر، گلستان، بوستان، واوان و چهاردانگه در استان تهران  مي‌گردد.

 شركت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران در محدوده عملياتي شامل 25 شهر و 22 منطقه و ناحيه مستقل به شرح ذيل مي باشد:

1- منطقه برق شهرري 2- منطقه برق كهريزك 3- منطقه برق ورامين 4- منطقه برق پاكدشت 5- منطقه برق قرچك 6- منطقه برق دماوند 7- منطقه برق لواسان 8- منطقه برق فيزوزكوه 9- منطقه برق رودهن 10- منطقه برق اسلام شهر 11- منطقه برق رباط‌كريم 12- منطقه برق گلستان 13- منطقه برق بوستان 14-منطقه برق چهاردانگه 15-منطقه برق شهر قدس 16-منطقه برق ملارد 17-منطقه برق اندیشه 18-منطقه برق شهریار 19-منطقه برق خاوران 20-منطقه برق پیشوا 21-منطقه برق پردیس 22-منطقه برق پرند.

تاريخچة و معرفي دفتر ايمني و مديريت بحران شركت

واحد ايمني شركت از مرداد ماه سال 87 تحت عنوان دفتر ايمني و مديريت بحران زير نظر معاونت بهره‌برداري و ديسپاچينگ در شركت توزيع نواحي برق استان تهران با يك مدير شروع به كار نموده كه در حال حاضر داراي 4 كارشناس ستادي و 13 مسئول ايمني با ساختار مشخصي جهت انجام و ايجاد تعهدات لازم دراجراي نظام مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS18001مي باشد.  مديريت دفتر قبل از پياده سازي نظام مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS18001 ضمن شبیه سازی وضعیت موجود چالش هاي پيش رو  به منظور یکپارچه سازی  فرهنگی در سازمان را شناسایی و تحلیل و مدل 5 starرا بعنوان پيش‌زمينه ای جهت استقرار نظام مديريت  ايمني و بهداشت شغلي در سازمان پیاده نموده است.