صفحه اصلی>>دفتر ایمنی>>دستورالعمل ها

1. رعایت موارد ایمنی(قبل،حین،بعد) از وقوع زلزله در ساختمان ها و محیط های اداری و چگونگی مقابله با آتش

2. اطفاء حریق

1.2. فهرست کپسول های آتش نشانی

3. آماده سازی مسیر لوله گذاری، کابل کشی، حفاری

1.3. چک لیست فنی لوله گذاری در خطوط زمینی فشار ضعیف و فشار متوسط

4. نحوه شناسایی و کنترل مخاطرات مواد شیمیایی

5. کنترل ایمنی انبار

1.5. چک لیست کنترل ایمنی انبار

6. کار با جرثقیل و بالابر

1.6. چک لیست بازدید فنی ماشین آلات سنگین (تریلر، جرثقیل، بالابر)

7. کار با نردبان

8. سرویس و نگهداری خودروهای سبک و سنگین

1.8. چک لیست تحویل خودرو 20 کیلو ولت در زمان تعویض شیفت

2.8. چک لیست تحویل خودرو فشار ضعیف در زمان تعویض شیفت

3.8. فرم چک لیست بازدید عمومی خودروهای سبک و سنگین

4.8. فرم چک لیست بازدید فنی ماشین آلات سنگین (تریلر، جرثقیل، بالابر)

9. تمهیدات لازم هنگام کار در ارتفاع

10. برشکاری و جوشکاری و کار با پیکور

11. کار با لیفتراک

1.11. فرم چک لیست بازدید از لیفتراک

12. ارگونومی

13. حمل دستی بار