تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم

نظرسنجی درخصوص فرآیندها و تصمیمات شرکت

جنسیت
تحصیلات
سن
منطقه برق محل سکونت
تلفن ثابت
تلفن همراه
1. کدامیک از روش‌های زیر مایل به دریافت خدمات برق میباشد؟
2. جهت اطلاع از خدمات جدید صنعت برق چه شیوه ای را مناسب میدانید؟
به منظور ارتقا کیفی خدمات صنعت برق چه پیشنهاداتی دارید