تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>مشترکین کشاورزی

محدوديتهاي وزارت نيرو در برق رساني به چاههاي كشاورزي                                                               دانلود بروشور

محدوديت ظرفيت توليد توان الكتريكي

محدوديت ظرفيت پستهاي انتقال و فوق توزيع

محدوديت ظرفيت خطوط انتقال و فوق توزيع

محدوديت ظرفيت خطوط 20 كيلوولت توزيع و پستهاي توزيع

راههاي بهينه سازي مصرف انرژي كشاورزي

با بهينه كردن مصرف آب علاوه بر كاهش مصرف اين ماده حياتي به ميزان زيادي در مصرف انرژي نيز صرفه جوئي خواهد شد.

1-بهينه سازي در بخش مصرف آب

•الزام بند « ب » ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه

2-بهينه سازي در بخش مصرف برق

•الزام تبصره 4 ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه

بهينه سازي مصرف آب كشاورزي

* راندمان آبياري كشاورزي در كشور حدود 30 درصد مي باشد

1- استفاده از سيستمهاي مكانيزه آبياري:

الف) آبياري باراني ( راندمان به حداكثر 60 تا 65 درصد مي رسد)

ب) آبياري قطره ايي ( راندمان به حداكثر 80 تا 90 درصد مي رسد)

1- سيماني كردن كانالهاي انتقال آب

2- رعايت دقيق الگوي كشت مصوب

2- بهينه سازي مصرف برق

1-استفاده از تاسيسات و تجهيزات با راندمان بالا

2-واقعي نمودن تعرفه انرژي برق

3-نحوه كنترل ساعت كاركرد سالانه چاههاي كشاورزي

4-خروج چاههاي كشاورزي در ساعات پيك (توافقي)

5-كنترل بار چاههاي كشاورزي

6-سرويس و تعمير مرتب تاسيسات

7-توجه به اهميت مسئله زهكشي در استفاده بهينه از آب و به تبع آن انرژي مورد نياز پمپاژ

8-استفاده از لوله ها با زواياي مناسب (حذف زاويه هاي تند لوله آب)

2-1- استفاده از تاسيسات و تجهيزات با راندمان بالا

الف) استفاده از پمپهاي شناور

ب) استفاده از الكتروموتورهاي عمومي

ج) استفاده از خازن در تاسيسات برق كشاورزان

د) تطبيق تاسيسات استحصال آب با الكتروپمپ

ه) استفاده از الكتروموتورها با كلاس حرارتي مناسب

و) تبديل اتصال مثلث به ستاره

راهکارهای بهينه سازي مصرف برق در بخش کشاورزی

- انتخاب پمپها و موتورهاي با راندمان بالا

- سرويس و تعمير مرتب تجهيزات جهت افزايش راندمان

- آبياري در ساعات غير پيک (طرح بيست ساعته)

- استفاده از کانالهاي بتونی بجای کانالهای سنتي موجود (کانالهاي موجود بخش زيادي از آب را به درون به درون خود مي کشند و همچنين در صورت قطع موقت آب، پس از برقراري مجدد آن، آب و وقت زيادي صرف اشباع کردن مجدد اين کانالها مي شود).

- استفاده از استخر و مخازن آب جهت ذخيره آب براي بهره برداري در زمان پيک مصرف شبکه (ساعات اوليه شب)

در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش کشاورزي، وزارت نيرو مبادرت به اعطاي تسهيلاتي براي کشاورزي نموده که از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1. پرداخت يارانه جهت برقي کردن چاههاي آب کشاورزي

2.پرداخت يارانه جهت احداث استخر براي ذخيره سازی آب در طول روز و نيمه شب و استفاده از آب ذخيره شده در ساعات پيک (24-20)

( با مراجعه به شرکتهاي توزيع و ادارات برق هر شهرستان مي توان از تسهيلات ياد شده استفاده نمود.)

عامل مهم ديگري که در بهينه سازي مصرف انرژي چاههاي آب کشاورزي بسيار مفيد مي باشد نصب خازن بر روي موتورها است.

مشترکين کشاورزي با مشاهده قبوض برق خود متوجه مي شوند که هر ماهه مبلغ زيادي به عنوان جريمه راکتيو پرداخت مي نمايند که اين مبلغ در بعضی موارد 30 الي 40 درصد مبلغ کل صورتحساب مي باشد. اين جريمه به علت بالا بودن مصارف انرژي راکتيو در موتور الکتريکي است که با نصب خازن به راحتي ميتوان از پرداخت هزينه مزبور جلوگيري کرد.

خازن وسيله ايست که انرژي راکتيو مورد نياز موتور را در زمان پيک تامين مي نمايد.

انتخاب خازني با ظرفيت مناسب علاوه بر اينکه هزينه برق مصرفي را کاهش مي دهد موجب آزاد سازي ظرفيت شبکه سراسري برق نيز مي شود که اين امر کمک شاياني به تامين برق مطمئن براي کليه مشترکين مي نمايد.

براي نصب خازن مناسب مي توان از شرکتها و يا واحدهايي که مسئوليت برق دار کردن چاههاي آب کشاورزي را بر عهده دارند کمک گرفت.