تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>مشترکین صنعتی

 

چگونگي اعمال مديريت مصرف در بخش صنعت                     :

•  حتي الامکان سعي شود تعطيلات سالانه و تعميرات دوره اي کارخانه به فصل پيک (تير، مرداد و شهريور) موکول گردد.
ساعات کار چنان تنظيم شود که در ساعت اوج مصرف سرشب، مصرف برق کارخانه حداقل باشد.
• 
در زمان احداث کارخانه در صورت امکان از ولتاژ بالاتري براي برقرساني استفاده شود.
با نصب ترانسفورماتور مناسب، از تلفات اضافي جلوگيري شود.
• 
با طراحي مناسب سيستم توزيع داخلي، سعي شود تلفات شبکه توزيع به حداقل ممکن کاهش يابد.
با نصب خازن مناسب، نسبت به بهبود ضريب توان اقدام گردد.
نگهداري و تعميرات بموقع، پاک کردن فيلترها و روغنکاري تجهيزات در تثبيت راندمان آنها موثر بوده و بازديد دوره اي از اتصالات الکتريکي تجهيزات برقي، جهت جلوگيري از بروز عيوب الکتريکي ضروري است.
امکان استفاده از موتورهاي با دور قابل تنظيم مورد بررسي قرار گيرد.
دقت شود که موتورهاي الکتريکي با ولتاژ نامي کار کنند.
 
از تنظيم کننده هاي ولتاژ تغذيه استفاده بعمل آيد، زيرا گاهي تغيير 3% در ولتاژ تغذيه باعث افزايش تلفات انرژي به ميزان 25% خواهد شد.
سعي شود بار موتورها به اندازه توان نامي آنها باشد و در صورتيکه به قدرت کمتري نياز است از موتورهاي با قدرت کمتر استفاده شود، زيرا موتورهاي بزرگ به راحتي موتورهاي کوچک قابل مانور کردن نيستند و تلفات آنها در حالت کم باري زيادتر است.
با توجه به اينکه موتورها در محيط خنک بهتر کار مي کنند، بايد محيط کار آنها طوري در نظر گرفته شود که گرماي ايجاد شده توسط موتورها به راحتي تهويه گردد. قابل ذکر است در صورتيکه گرماي محيط کار موتور از  ° C 27    به   C° 32     افزايش يابد به مقدار 2% به تلفات انرژي موتور افزوده مي گردد.
دقت شود که موتورها با بار نامي کار کنند و با برنامه ريزي مناسب چه از لحاظ توان و چه از لحاظ زمان، از خاموش و روشن کردن بيش از حد موتورها جلوگيري بعمل آيد.

کاهش اصطکاک در سيستمهاي مکانيکي که بوسيله موتورها به گردش در مي آيند مثل چرخنده ها، غلطکها، بلبرينگها، زنجيرها و . . . مد نظر قرار گيرد.
در صورت امکان حمل و نقل مواد با تسمه نقاله برقي به ساعات کم باري شبکه منتقل شود.
سعي شود که از دستگاههاي حمل و نقل الکتريکي بيش از ظرفيت مجاز استفاده نشود و در ساعاتي که استفاده نمي شوند، برق آنها قطع گردد.

کوره هاي الکتريکي:

امکان استفاده از سيستم هاي کنترل اتوماتيک و نصب تجهيزات مناسب کنترل مصرف برق در کوره ها مورد بررسي قرار گيرد.
در صورت امکان، طرحهاي جديد کوره هاي کم مصرف و پربازده بکار گرفته شوند.
افزايش مواد روان ساز به شارژ کوره مصرف برق آنرا کاهش خواهد داد.
روشهاي پيش گرمايش مواد بررسي و استفاده شوند.
با عايق بندي مناسب، تلفات تبادل حرارتي کوره با محيط کاهش داده شود.
با تنظيم جريان و ولتاژ مناسب در جهت افزايش راندمان الکتريکي کوره ها اقدام گردد.
با افزايش سرعت تخليه کوره و يا در مواردي شکستن سرباره، از اتلاف انرژي الکتريکي جلوگيري به عمل آيد.

سيستم سرمايشي و گرمايشي:

در زمان طراحي سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي با توجه به شرايط آب و هوايي، موقعيت جغرافيايي و جهت ساختمان از حداکثر نور و گرماي خورشيد و تهويه طبيعي استفاده شود.
امکان استفاده از سيستم هاي جذبي(Absorption) بجاي سيستم هاي سرمايشي تراکمي بررسي شده و در صورت کارآيي از سيستم جذبي استفاده گردد.
امکان عايق کاري ديوارها، کف و سقف سالنها و ساختمانها بخصوص در زمان ساخت بناهاي جديد بمنظور جلوگيري از اتلاف انرژي مد نظر قرار گيرد.
امکان استفاده از آب کندانسور بعنوان آب گرم مصرفي کارخانه بررسي شده و از اتلاف آب گرم در محيط کار جداً جلوگيري شود.
ظرفيت سيستم تهويه بايد با نياز واقعي منطبق باشد و سيستم هايي که تنها با درصدي از ظرفيت خود کار مي کنند از مدار خارج شوند.
نسبت به تميز کردن و سرويس به موقع سيستم اقدام شده، از عايق کاري مناسب لوله ها و اتصالات استفاده شده و از نشتي آنها جلوگيري بعمل آيد.
در جهت تنظيم سرما و گرماي محيط از ترموستات استفاده کرده و با توجه به نياز فصل، درجه آن ثابت و غير قابل تغيير گردد.

سيستم روشنايي:

حتي الامکان نور طبيعي استفاده گردد و با نصب پنجره هاي مناسب و رنگ آميزي روشن ديوارها، از نياز به نور مصنوعي در روز کاسته شود.
ميزان روشنايي محل کار حدود 300  لوکس و در محيطهاي غير کاري 100 لوکس کافي است، لذا از نور مصنوعي در حد نياز استفاده شده و در صورت امکان روشنايي موضعي براي فرآيند توليد بکار گرفته شود.
امکان استفاده از لامپهاي فلورسنت (بويژه همراه بالاست الکترونيکي) و يا ساير انواع لامپهاي پربازده و کم مصرف مورد بررسي و اقدام قرار گيرد.
نسبت به تميز کردن لامپها اقدام شود و لامپهايي که بهره نوري آنها افت کرده، تعويض شوند.
استفاده از چشم الکترونيکي و تايمر براي روشنايي معابر و محلهايي که نياز به نور دائم ندارند مورد بررسي و اقدام قرار گيرد.
تاثير حرارت لامپهاي پر وات در تهويه مد نظر قرار گيرد.
در مکانهايي نظير انبار، پارکينگ، راه پله، راهرو، محوطه بيروني و دستشويي و . . . از روشنايي در حد ضرورت استفاده شود.