تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>مشترکین تجاری

روشنايي در بخش ت

                                                                                      دانلود بروشور

1-در رنگ آميزي ديوارها و سقف از رنگ روشن استفاده شود تا ميزان بازتاب نور افزايش يابد.

2- گرد و خاك موجود در محيط از ميزان بهره نوري لامپها مي كاهد ، تميز كردن منظم لامپها سبب مي گردد تا نوردهي بهتري داشته باشند.

3- درصورت امكان ، استفاده ازلامپهاي فلورسنت (مهتابي)به ويژه درراهرو و زيرزمين دراولويت قرار گيرد.

4- يك لامپ رشته اي 100 وات بطور معمول حدود دو برابر يك لامپ فلورسنت بلند ( مهتابي) ، برق مصرف مي كند ، درحاليكه 50 درصد كمتر از آن نور دارد . از اينرو استفاده از لامپهاي فلورسنت يا تركيب آن با لامپهاي رشته اي به كاهش هزينه برق شما نيز كمك مي كند.

5- در ساعات اوج مصرف ، خاموش كردن لامپهاي اضافي باعث مي شود كه كليه مشتركين از برق مطمئن برخوردار گردند.

6- دقت شود هيچ فضائي بيهوده روشن نماند . همچنين سعي شود از روشنائي تجملي بيش از حد ، پرهيز گردد.

7- چون بيش از 90 درصد برق مصرفي در لامپهاي رشته اي به گرما تبديل مي شود ، استفاده از اين لامپها در تابستان باعث افزايش دماي محيط شده و نياز به سيستم خنك كننده را افزايش مي دهد.

8- مصرف برق لامپ رشته اي 100 وات 5 برابر لامپ كم مصرف مي باشد و باعث افزايش هزينه ميشود

9- درمحل هايي از محيط كار كه نور بيشتري مورد نياز است ، به جاي افزايش لامپها در محيط ، ازچراغهاي موضعي و روميزي استفاده گردد.

 

استفاده از لوازم گرمايشي و سرمايشي در بخش تجاري

 در زمستان ، دماي مناسب در روز 20 درجه سانتي گراد و در شب 15 درجه سانتي گراد است . سعي شود با استفاده از ترموستات يا دماسنج ، دماي محيط را درحدود مقادير فوق نگهداريد.

 درصورتيكه هواي محيط در زمستان بيش از اندازه مورد نياز گرم شده بود ، به جاي باز كردن در و پنجره ها بهتر است وسايل گرم كننده را خاموش نماييد.

 غير اقتصادي ترين وسيله براي گرم كردن محيط ، بخاري برقي و جهت تهيه آب گرم ، آبگرمكن برقي است كه لازم است از استفاده آنها اجتناب گردد.

 در تابستان ، دماي مناسب محيط كار يا زندگي درحدود 26 درجه سانتي گراد است . با استفاده از ترموستات ، دماي محيط را در اين حدود كنترل كرده و از كاستن بيش از حد آن جلوگيري نماييد.

 براي خنك كردن محيط ، ميزان نياز خود را ارزيابي نموده و به مقتضاي درجه حرارت و شرايط محيط از يكي از وسايل خنك كننده نظير پنكه ، كولر آبي يا كولر گازي با ظرفيت مناسب استفاده گردد.

در اطراف پنجره ها از سايبان استفاده گردد تا درفصل تابستان از تابش مستقيم اشعه خورشيد به داخل ساختمان جلوگيري شود.

كولرها را درفصل تابستان بطور منظم سرويس كنيد. درهنگام نصب كولر ها دقت شود كه عايق بندي كانالها رعايت شده ، درزهاي اطراف آنها مسدود شوند و بر روي سقف كولر سايبان نصب گردد.

 

رهنمودهاي كلي

1- شايسته است نسبت به ميزان مصرف برق حساس باشيم و ميزان مصرف را از روي كنتور و ارقام موجود در قبض برق كنترل كنيم ، و براي صرفه جويي در هزينه ها در جهت كاهش تدريجي مصرف برق بكوشيم.

2- همكاران خود را آگاه سازيم ، كه در مصرف برق ميزان اعتدال را رعايت كنند.

3- هنگام خريد وسايل ، تجهيزات و دستگاههاي برقي ، ميزان نياز خود را در نظر بگيريم و از خريدن تجهيزات و دستگاههاي بزرگ و پرمصرف بپرهيزيم.

4- هنگام خريد وسايل برقي ، توجه به ميزان مصرف برق آنها ، عملي منطقي و معقول است.

تجهيزاتي را انتخاب كنيم كه برق كمتري مصرف مي كنند درحاليكه بازده زيادي دارند

5- شايسته است با نورپردازي مناسب از مصرف برق به منظور زيبا سازي فضاي كار يا ويترين فروشگاه و مانند آن درحد معقول استفاده شود.

6- تاسيسات ساختمـان و محلهـاي كـار را هرچند وقت يكبـار بوسيله اشخاص كار دان مورد رسيدگي قرار دهيم و از سالم بودن عايق ها و عايق بنديها ، همچنين از كاركرد درست پمپ ها ، رله ها ، مشعلها و اجزا ء ديگر مطمئن شويم.

7- تا حد امكان از بكار بردن وسايل برقي پرمصرف مانند اتو ، ماشين لباسشويي و لامپهاي پرمصرف در ساعت هـاي اوج مصرف خودداري نمائيم . استفاده از لامپهاي كم مصرف در ويترين مغازه ها ، بوتيك ها ، هتل ها و رستوران ها بسيار اقتصادي مي باشد.

جهت استفاده مناسب و معقول از وسايل و تجهيزات برقي ، خوب است با مصرف برق آنها آشنا شويم

يك كيلوات ساعت معادل است با:

- مصرف يك لامپ معمولي 100 وات در 10 ساعت
- مصرف يك لامپ فلورسنت بلند ( مهتابي)در20 ساعت
- مصرف يك لامپ كم مصرف در 40 ساعت
- مصرف يخچال معمولي در 24 ساعت
- مصرف فريزر بزرگ در 12 ساعت
- مصرف يخچال ويتريني ( متوسط) در 12 ساعت
- مصرف جارو برقي در 1 ساعت
- مصرف كامپيوتر در 10 ساعت
- مصرف بخاري برقي فن دار در نيم ساعت
- مصرف هواكش در 30 ساعت
- مصرف پنكه در 12 ساعت
- مصرف كولر آبي در 2 ساعت
- مصرف كولر گازي در نيم ساعت
- مصرف دريل برقي در 4 ساعت
- مصرف سماور برقي در1 ساعت