منطقه برق ملارد
منطقه برق ملارد
شهریار عمومی
65162003-65162008-65162009
65162005
ملارد- جاده ملارد- بلوار رسول اکرم- پایین تر از سه راه اندیشه- روبروی رستوران کسری- جنب نهضت سوادآموزی- منطقه برق ملارد- کدپستی 54683-31699